Regulamin

Słownik:

 1. Sprzedawca –  BISU Dorota Ściślewska ul. Telewizyjna 59, 91-164 Łódź, Polska

NIP 8291701957, REGON: 361527561, phone: +48 531739411 , email: hello@bisu.pl

 1. Klient – osoba lub organizacja zamawiająca przedmioty w Sklepie
 2. Sklep internetowy/Sklep – sklep internetowy www.bisu.pl gdzie klient może kupić przedmioty od sprzedającego.
 3. Produkty – towary przedstawione w sklepie internetowym, który mogą stać się przedmiotem umowy sprzedaży.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego

Ogólne Warunki Sprzedaży:

 1. Na stronie www.bisu.pl oferujemy Państwu nabycie produktów będących własnością firmy BISU Dorota Ściślewska z siedzibą : ul. Telewizyjna 59, 91-164 Łódź, NIP 8291701957, REGON: 361527561

2  Do skutecznego złożenia zamówienia klient musi podać prawidłowe dane niezbędne do realizacji zamówienia : adres i numer telefonu lub adres e-mail.

 1. Składając zamówienie w sklepie, klient akceptuje niniejszy Regulamin.

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest zakup produktów dostępnych na stronie: bisu.pl
 2. Wszystkie oferowane produkty są nowe.

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Podane na stronie ceny nie uwzględniają opłat za przesyłkę, którą dodajemy do całkowitej ceny. Klient ma możliwość wyboru rodzaju przesyłki spośród dostępnych u Sprzedającego.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 • PayPal
 • Płatność kartą
 • Przelew Wybierając przelew jako formę płatności, klient jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli płatność nie jest dokonana w tym czasie, transakcja zostanie anulowana. Informacje o rachunku bankowym Sprzedającego: Numer konta : 80 1050 1461 1000 0091 1007 4847 ING Bank Śląski S.A.
 1. Klient dokonuje zakupu towarów i zamówienia usługi według ceny towaru oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili zamówienia.
 2. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta.
 3. Koszt przesyłki pokrywa Klient

ETAPY ZAMÓWIENIA

 1. Aby złożyć zamówienie, Klient:

1.1. dokonuje wyboru zamawianych produktów;

1.2. rejestruje się lub – jeśli nie chce zarejestrować – podaje szczegółowy adres i dane kontaktowe oraz adres dostawy;

1.3. wybiera metodę płatności;

1.4. wybiera metodę wysyłki.

 1. Zamówienia są przyjmowane drogą elektroniczną 7 dni w tygodniu i są przetwarzane w dni powszednie.
 2. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę oraz w święta będą rejestrowane w pierwszym dniu roboczym, który po nich nastąpi.
 3. Zamówienia złożone przez klienta zostaną zrealizowane (tj. wysyłane) w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia i rejestracji płatności na nasze konto bankowe.
 4. Aby zakończyć zamówienie należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej.
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie stanowią zamówienia.
 6. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy realizacji zamówienia w dowolnym momencie po wysłaniu wiadomości „Potwierdzenia Zamówienia”, jeśli – mimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony – zaistnieją szczególne okoliczności uniemożliwiające realizację tego zamówienia. Sklep jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania klienta o wystąpieniu takiej sytuacji.
 7. Jeśli którykolwiek z zamówionych towarów nie jest dostępny w momencie zamówienia, klient zostanie poinformowany o tym przez telefon lub e-mail. W takim przypadku klient ma prawo do anulowania zamówienia.

ZWROTY

 1. Klient może zwrócić zakupiony towar bez podawania przyczyny i bez dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia wysyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionych towarów. W przypadku odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, koszt zwrotu zakupionych towarów ponosi Klient.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi jedynie w odniesieniu do produktów, które są zwracane w niezmienionym stanie. Nie dokonamy zwrotu płatności, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymogów, zatem prosimy Użytkowników, aby dbali o produkt(y) znajdujący(e) się w ich posiadaniu. Prosimy zwracać produkty w oryginalnych opakowaniach wraz z metkami i innymi dodatkami, jeśli były przesłane wraz z produktami. W szczególności zwracany produkt musi być nieuszkodzony i nie nosić śladów użytkowania. Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń spowoduje odmowę zwrotu.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie www.bisu.pl oraz jako dodatek do ustawy o  prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 4. Klient ponosi koszty zwrotu zamówienia.
 5. Klient jest zobowiązany do zwrotu zamówienia nie później niż 14 dni od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie poprawnie wypełnionego formularza zwrotu produktów.

REKLAMACJA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Odpowiedzialność sprzedającego jest określona przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie roszczenia zwrotu lub wymiany są uważane za zgodnie z przepisami prawa polskiego i ustawy o prawach konsumenta  z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Uszkodzenie przesyłki: Jeśli przesyłka budzi jakichkolwiek podejrzenia co do jej zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić odbioru przesyłki i zgłosić ten fakt kurierowi. Klient musi uzyskać pisemne oświadczenie od dostawcy, że odbiór przesyłki został odrzucony ze względu na widoczne uszkodzenia przesyłki.
 • Roszczenia z tytułu zwrotu lub wymiany produktu niezgodnego z postanowieniami umowy należy złożyć w formie pisemnej i wysłać wraz z produktem. Prosimy również o wysłanie wiadomości e-mail na adres : reklamacja@bisu.pl wraz z numerem zamówienia i dołączonym opisem reklamacji.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji ponosimy odpowiedzialność za wadliwe artykuły przez okres 2 lat od momentu dostarczenia artykułu kupującemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Zgodnie z ustawą za obopólną zgodą sprzedawcy i klienta reklamowany produkt można zastąpić innym dostępnym w sklepie produktem. W takim przypadku, jeśli produkt jest wymieniany na inny, którego cena jest wyższa niż w przypadku zwracanego produktu, różnica będzie opłacona przez klienta, a jeśli cena nowego produktu jest niższa, zwrócimy Klientowi różnicę. Zwrot płatności nastąpi w takiej samej formie, w jakiej został dokonana płatność za zamówienie, chyba że strony postanowią inaczej. Płatności za produkty zwrócone z powodu uszkodzenia lub wady niepodlegające wymianie zostaną zwrócone w całości, łącznie z kosztami przesyłki tego artykułu oraz kosztami jego zwrotu do nas poniesionymi przez Kupującego.
 • Różnice w wyglądzie produktu zamówionego, w porównaniu do produktu widocznego na stronie internetowej wynikające z ustawienia i rodzaju wyświetlacza na komputerze/telefonie klienta, zwłaszcza pod względem koloru i odcienia, nie stanowią podstawę do refundacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych klientów JEST BISU Dorota Ściślewska z siedzibą  ul. Telewizyjna 59, 91-164 Łódź. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu BISU i służą wyłącznie do celów realizacji zamówień, usługi marketingu bezpośredniego i firmowej administracji danych. Informacje o adresie dostawy, telefon kontaktowy oraz e-mail adres klienta są udostępniane operatorom elektronicznych płatności i/lub stronom zaangażowanym w proces dostawy zamówionych towarów.
 3. Klienci mają dostęp do swoich danych osobowych, mogą je zmienić  i kontrolować a także wycofać zgodę na korzystanie z nich przez sklep BISU.

POZASĄDOWE SKARGI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ. ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Wybrane informacje związane z postępowaniem pozasądowym, złożeniem skargi i dochodzeniem roszczeń są dostępne w biurach i na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji konsumentów, inspekcji handlowej i urzędu ochrony konkurencji i konsumentów – w każdym powiecie,
 2. Klient jest uprawniony do złożenia swojej skargi do polubownego sądu konsumenckiego.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u  rzeczników konsumentów lub organizacji społecznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego oraz w szczególności ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
 2. Składając zamówienie klient akceptuje, że ich dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
 3. Wszystkie fotografie są własnością BISU Dorota Ściślewska i zostały użyte w celach informacyjnych. Usuwanie, kopiowanie, edytowanie zdjęć, a także wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub wyświetlania ich na innych stronach internetowych bez zgody BISU jest zabronione.

Załącznik :

Wzór formularza odstąpienia od umowy (niniejszy formularz należy wypełnić i przedstawić wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat : BISU Dorota Ściślewska 91-164 Łódź, ul. Telewizyjna 59

Adres wysyłki : 95-100 Zgierz ul. Zagadkowa 8 lub e-mailem na adres hello@bisu.pl :

 

Niniejszym zawiadamiam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:……………………………………………………………………………………………….

Zamówione dnia…………….otrzymane dnia…….……. numer zamówienia ……………….

 

Imię i nazwisko klienta                                                          Adres klienta Podpis Data

Modernizacja Sklepu. Brak możliwości składania zamówień. Za utrudnienia przepraszamy Zamknij